§1 Uczestnictwo grze PGR-Online jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu gry i Ogólnych Warunków Umowy.

§2 Za treść pisemną i graficzną przekazu użytkownicy ponoszą odpowiedzialność sami. Treści rasistowskie, zagrażające młodzieży, obrażające lub w inny sposób dyskryminujące, jak też grożenie w grze lub realnym życiu są niedozwolone, zarówno w wiadomościach prywatnych, jak też na forum i czacie. Nadmierne wysyłanie wiadomości o tej samej lub podobnej treści (spamming) jest również niedozwolone. Przewinienia o dużej wadze będą karane nieodwracalną blokadą konta w grze.

§3 Oszukiwanie w grze:
1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do posiadania jednego konta na danym serwerze gry PGR-Online. Tak zwane multikonta są niedozwolone. Dzielenie wspólnego adresu IP musi zostać zgłoszone Administratorowi. Użytkownicy posiadający ten sam nr IP zobowiązują się nie utrzymywać ze sobą stosunków handlowych preferujących jedno z kont.
2. Celowe i powtarzające się wspomaganie jednego konta z wykorzystaniem drugiego (tzw. pushing) jest sprzeczne z Zasadami gry i będzie karane.
3. Szczególnie atrakcyjne warunki transakcji pomiędzy kontami, w których zasoby płyną głównie w jednym kierunku, będą poddawane szczegółowej kontroli.
4. Wszelkie błędy w grze (bugi) należy niezwłocznie zgłaszać Administratorowi i w żadnym razie nie powinny być wykorzystywane dla własnego lub zaprzyjaźnionego konta. Wykorzystywanie bugów będzie karane.

§4 Boty oraz inne wpływające na grę narzędzia są surowo zabronione. Używanie tego typu programów będzie karane.

§5 Właściciel gry PGR-Online nie przejmuje odpowiedzialności za długi, które powstały na skutek korzystania z gry. Odszkodowanie jest wykluczone w każdym przypadku.

§6 Udział w grze może zostać zakończony przez usunięcie konta. Usunięcia konta dokonuje Administrator na życzenie gracza. Konto zostanie usunięte podczas najbliższych prac konserwacyjnych.

§7 Należy stosować się do wskazówek Administratorów gry. Niestosowanie się do tych wskazówek grozi karą.

§8 Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień (klauzula salwatoryjna).